Najczęściej kupowane

Płacę przez PayU

1. Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone w celu zapewnienia oraz zagwarantowania bezpieczeństwa podczas użytkowania sklepu. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak również czerpaniu korzyści z jego działania, jest równoważne z akceptacją polityki prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów polityki prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

2. Każdego użytkownika sklepu obowiązuje polityka prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

3. 34 UDGS Bartosz Kasowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach polityki prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu, przy czym nigdy nie wpływa to na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić, będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

II Dane osobowe

1. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. 

2. Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepieoraz jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p. zm.). 

3. Jedynie za zgodą użytkownika jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

4. Każdy użytkownik, który poda swoje dane, ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i usuwania.III Realizacja zamówień w sklepie

1. Zamówienie złożone w sklepie 34udgs.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  • imię i nazwisko/nazwa firmy,
  • NIP (jeśli jest konieczny),
  • adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
  • adres poczty elektronicznej,

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – do kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

IV Newslettery

1. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować poprzez wyłączenie tej funkcji.